måndag 26 oktober 2015

At the gymTräning, smoothie, träning, smoothie.
En svettig jag. Har tagit tag i min träning igen, att sitta i soffan och äta en massa gott, kommer inte att ge mig en snygg strandkropp till nästa sommar 2016. Jag och min syster har satt upp ett mål. Jag vill väga och se ut på ett visst sätt nästa sommar, når jag min vikt så får jag köpa en paddleboard, når jag inte min vikt så får jag inte den, plus jag kommer att vara besviken på mig själv. Har provat att träna i några år, men har alltid gett upp. Skräpmat och godis är för gott. MEN den här gången skall jag lyckas. Kommer att skriva emellanåt hur det går och om det rasar några kilon från mig. Önska mig lycka till.

Exercise, smoothie, exercise, smoothie.
A sweaty me. Has taken hold of my training again, to sit on the couch and eat a lot of good food, will not give me a great beach body by next summer in 2016. Me and my sister have set up a goal. I want to weigh and look a certain way next summer, if I reach my weight the I can buy a paddleboard, if I haven´t then I can´t. Plus I will be very disappointed in myself. I have tried to work out a few years, but have always given up. Junk food and candy are too good. BUT this time I will succeed. I will sometimes write how it goes, and if I loose a few pounds. Wish me luck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar