lördag 5 mars 2016

My big changeOkej, nu så kommer jag att säja tack och hej till blogger sidan och så säjer jag hej till min nya adress hos Nouw. Jag har bloggat på blogger i nästan 5 månader och jag har fått lära mig massor. Men nu är det dags för en förändring. På min nya sida så kommer jag att blogga om exakt samma sak som jag har gjort här. Så om ni fortfarande vill följa mig så finns jag på Nouw, Ni kan gå in här: http://nouw.com/annya87

Okay, now, I will say thank you and goodbye to the blogger page and I will say hello to my new address on Nouw. I've been blogging on blogger for almost five months and I have learned a lot. But now it's time for a change. On my new site, I will blog about exactly the same thing as I have done here. So if you still want to follow me, then you will see me on Nouw, you can enter here: http://nouw.com/annya87

The bad in our worldIdag så skall jag prata om ett väldigt känsligt ämne. MOBBNING. Mobbning händer dagligen i alla städer och länder, och det är något som vi vuxna måste sätta stopp för.
Jag blev mobbad när jag var liten och gick i lågstadiet. Jag kommer inte ihåg exakt hur många år det var, men det känns som flera hundra år. Jag minns inte heller när det började, om det började redan i förskolan. Varför jag blev mobbad vet jag inte heller. Men när jag var yngre så hade jag en massa utslag i ansiktet. Jag var allergisk mot en massa saker, alla pälsdjur, allt mat och godis som hade färgämnen och tillsatsämnen i sig. Och när man är liten så är det svårt att hålla sig borta från allt sådant, vilket gjorde att jag blev röd runt munnen. Idag så har alla allergierna växt bort, som tur.
Ursäkta mamma och pappa, men jag hade också fula kläder på mig när jag var liten. Och så var jag väldigt blyg. Om det var på grund av det som jag blev mobbad, skulle jag gärna få reda på.
Men det spelar ingen roll hur man ser ut eller hur man är som person. MOBBNING ÄR INTE OKEJ.
Jag kommer ihåg hur många gånger jag kom hem gråtandes och berättade till mina föräldrar vad dom hade sagt till mig i skolan. Mamma ringde till mobbarnas föräldrar och lärarna, men inget hände. Mobbningen bara fortsatte. Jag hatade min lågstadie tid. Och det bara på grund av mobbningen.
Att vara ett mobb offer är tufft. Det är inte bara hemskt när man blir mobbad, utan det är också tufft när man vuxit upp fast mobbningen har slutat. Man lever med det varje dag. Jag blev kallad ful, dum, dom sa att jag inte var värd något och dom hittade på en sång om mig. Att ha hört det i flera år, gör att det fortfarande sitter fast i min hjärna. Jag vet att jag inte är något av de saker som dom sa, men ändå så tänker man på det konstant.
För några år sen när jag var och besökte mina föräldrar så kom två unga pojkar cyklande på vägen, och då ropade dom en mening från sången till mig. Jag hade inte hört sången på säkert 10 år, så hur dom visste om den, vet jag inte. Jag vet inte heller vem pojkarna var. Har dom som mobbat mig berättat om den, eller!!!
De som mobbade mig har nu vuxit upp och skaffat egna familjer. Jag har inte sett dem på flera år, vilket jag är glad över. Dom gjorde mitt liv till ett helvete som jag fortfarande lever än idag. Och fick jag någon ursäkt? Absolut inte. Jag vill tro att dom har ändrats, att dom har vuxit upp och blivit goda människor. Men tyvärr så tror jag inte det. Skulle dom vara annorlunda idag så skulle dom ha bett om ursäkt. Men jag har inte fått något, inte ens ett ord. Jag menar, hur svårt är det att säga FÖRLÅT.
Var jag bor så skvallras det mycket, så jag är ganska så säker på att mobbarna kommer få reda på vad jag har skrivit. Men jag bryr mig inte. Det måste komma ut.
Jag vet att många mobbare har försökt att hälsa eller börja prata med dom som dom mobbat förut, nu i vuxen ålder. Men jag tänker INTE säga ett dugg till den personen före jag fått en ursäkt. Att man har vuxit upp, betyder inte att man har vuxit ifrån det och glömt allt.
Så alla ni som mobbat och dom som mobbar än idag, vill ni verkligen var sådana människor. Vi är alla annorlunda, det betyder inte att man kan trycka ned den personen fast den inte är som du själv. Jag ser mig som lyckligt lottad. Jag vet att det finns många mobb offer där ute som inte har en endaste kamrat. Jag fick åtminstone ha en. Och jag blev aldrig mobbad av tjejerna, bara killarna. Så oavsett hur hemskt det än var, så vet jag att andra har det mycket värre.
Så DU som mobbat för 1-10, 20, 30, 40, 50, 60 år sen, om du inte har bett om ursäkt ännu, så är det dags att göra det nu. Det spelar ingen roll hur länge sen du mobbat, ett mobb offer glömmer ALDRIG.
TILL DIG SOM BLIR MOBBAD IDAG: Om du är i samma situation som jag var i, att det inte slutade fast du sagt till föräldrarna och lärarna. HÅLL UT. Jag LOVAR att det blir bättre. Att ha blivit mobbad gör att du måste kämpa extra hårdare i livet. Det gör att du blir mycket starkare än mobbarna när du blir vuxen. Idag känner jag att jag har övertaget. Jag bevisade till dom att de hade fel. Och den känslan kan man leva länge på. Mobbarna är bara luft för mig, ända tills dom bett om ursäkt.

"Today I will talk about a very sensitive subject. BULLYING. Bullying happens daily in all the cities and countries, and it's something that we adults must stop. 
I was bullied when I was little and was in primary school. I don't remember exactly how many years it was, but it feels like several hundred years. I don't remember when it began, if it started back in the kindergarten. Why I was bullied, I don't know that either. But when I was younger, I had a lot of rash on the face. I was allergic to a lot of things, all fur animals, all food and sweets that had coloring agent and additives in it. And when we are small, it's hard to stay away from all that, which meant that I was red around the mouth. Today, all the allergies are gone, thankfully. 
Sorry Mom and Dad, but I also had ugly clothes on, when I was little. And I was also very shy. If I was bullied because of that, I would like to find out.
But it doesn't matter how you look or how you are as a person. BULLYING IS NOT OKAY.
I remember how many times I came home crying and told my parents what they had said to me in school. Mom called to the parents and the teachers, but nothing happened. The bullying just continued. I hated my primary school time. And it's just because of the bullying. 
Being a bullying victim is tough. It's not just horrible when you get bullied, it's also tough when you have grown up, and the bullying has stopped. You live with it every day. I was called ugly, stupid, they said I was not worth anything and they made up a song about me. Having to hear it for years, made so that it got stuck in my brain. I know that I'm not any of the things that they said, but I still think about it constantly.
A few years ago when I was visiting my parents, two young boys was cycling on the road, and then they shouted a phrase from the song to me. I had not heard the song in maybe 10 years, so how did they knew about it, I don't know. I don't know who the boys were. Have those who bullied me, told the song to them, or !!! 
Those who bullied me has now grown up and gained their own families. I have not seen them in years, and I am happy for that. They made my life a living hell that I'm still living today. And did I get an excuse? Absolutely not. I want to believe that they have changed, that they have grown up and become a good person. But unfortunately I don't believe it. If they would be any different today, then they would have apologized. But I have not received anything, not even a word. I mean, how hard is it to say SORRY. 
Where I live, there is a lot of gossip, so I am quite confident that the bullies will find out what I have written. But I don't care. It need to get out.
I know that many bullies have attempted to say hello or they try to start talking to the people that they bullied before, now when we are grown up. But I will NOT say a thing to that person before I get an apology. To be grown up, doesn't mean that we have outgrown it and forgot everything.
So all you who have bullied and those who are still bullying today, do you really want to be that kind of a person. We are all different, that doesn't mean that you can push down the person mentally, even if that person is not like you. I see myself as lucky. I know there are many bullying victims out there who don't have even one friend. I got at least one. And I was never bullied by the girls, just boys. So no matter how horrible it was, I know that others have it much worse.
So YOU who bullied for 1-10, 20, 30, 40, 50, 60 years ago, if you have not apologized yet, it's time to do it now. It doesn't matter how long ago you bullied, a bully victim NEVER forgets.
TO YOU WHO ARE BEING BULLIED TODAY: If you are in the same situation that I was in, if it don't stop even though you told to the parents and the teachers. HOLD ON. I promise it will get better. If you have been bullied, you have to fight extra harder in life. It makes you so much stronger than the bullies, when you become an adult. Today I feel that I have the upper hand. I proved to them that they were wrong. And you can live on that feeling a long time. Bullies are just like air to me, until they apologize."

 "Kod för att importera min blogg till Nouw: 4377497340"

fredag 4 mars 2016

My time


Fredag, fredag, fredag, äntligen är du här. Den här helgen händer det äntligen något. Det blir en födelsedags fest, Melodifestival, lite ishockey och så skall jag försöka dra mig ut och fota lite. Jag hoppas bara att vi får bra väder.
Jag kom just hem från jobbet, så ikväll har jag inga planer att göra något. Att ta det lugnt och titta på en film med en pizza i handen är en perfekt fredagskväll för mig. Så ha en bra helg alla, jag hoppas att er helg blir lika bra som min.

"Friday, Friday, Friday, you are finally here. Thankfully something is finally happening this weekend. We will have a birthday party, they have the swedish Melodifestival, it will be a little ice hockey and I will try to get out and take some pictures. I just hope we get good weather. 
I just got home from work, so tonight I got no plans. I will just take it easy and watch a movie with a pizza in my hand, that is a perfect Friday evening for me. So have a great weekend everyone, I hope your weekend is as good as mine."

A new levelOlivia Munn är för mig inte en så stor kändis. Det är sällan som jag hör om henne, ser henne i filmer eller i mode magaziner. Men igår när jag köpte en skvaller tidning så fanns hon där. Och så snygg hon har blivit. När hon var ihop med Joel Kinnaman så såg hennes stil lite annorlunda ut. Idag så är allt perfekt. Kläderna, håret och sminket gör att hon är snyggast och mest elegant. Hur snyggt blir det inte med ett rött läppstift, så snyyyyggt.
Men vem är hon då! Jag har googlat henne för att ta reda på vem hon egentligen är, varför hon ser så känd ut, men jag vet att jag inte har sett henne i någon film.
Hon är en skådespelare, modell och en tv-personlighet. Hon är 35 år gammal och dejtar Aaron Rodgers som spelar för Green Bay Packers. Hennes riktiga namn är Lisa Olivia Munn, Lisa använde hon i början av sin karriär. 2006 tog hon bort namnet och började att bara använda namnet Olivia, ett bra val tycker jag. Jag kommer inte ihåg henne från någon film, men kanske ni känner igen henne. Hon har bl.a spelat i Magic Mike, Iron Man 2, The babymakers, New Girl, Chuck och Greek. Hon har spelat i en massa andra filmer och serier, men jag orkade inte sätta upp alla. För mig så är hon bara känd, för att hon tidigare dejtat Sveriges skådespelare Joel Kinnaman.

"Olivia Munn is for me not a big celebrity. It's rare that I hear about her, see her in movies or in fashion magazines. But yesterday when I bought a gossip magazine, she was there. And she has become so stylish. When she was dating Joel Kinnaman, her style looked a little different. Today, everything is perfect. The clothes, the hair and the make up makes her the hottest and the most stylish person. It's so gorgeous to have a red lipstick, so gorgeeeeous. 
But who is she! I have Googled her to find out who she really is, why she looks so familiar, but I know that I haven't seen her in any movies. 
She is an actress, model and television personality. She is 35 years old and is dating Aaron Rodgers player for the Green Bay Packers. Her real name is Lisa Olivia Munn, she used the name Lisa in the beginning of her career. In 2006, she took away the name and started using only the name Olivia, a good choice. I don't remember her from any movies, but maybe you recognize her. She has among others played in Magic Mike, Iron Man 2, The Baby Makers, New Girl, Chuck and Greek. She has played in a lot of other movies and series, but I didn't want to put up all of them. For me she is only famous because she previously dated the Swedish actor Joel Kinnaman."

torsdag 3 mars 2016

I'm a dreamer


Jag är en vår och sommar älskare. Jag har aldrig tyckt om hösten och vintern, aldrig. Det är det värsta med att bo i Finland. I Finland så har vi högst 3 månader sommar och kanske 1-2 månader vår, resten är en iskall och snöig vinter. Jag har alltid vetat om att jag föddes i fel land, men eftersom jag bor här så måste jag göra allt så jag klarar av vintern. Jag drömmer mig tillbaka och blickar framåt mot sommaren.
Förra hösten så kollade jag upp olika sommar outfits på nätet. Jag sparade fotona, så att jag skulle minnas dem till sommaren 2016. När datoren gick sönder, så trodde jag att jag hade förlorat allt, men som tur inte. Idag så hittade jag alla foton som jag hade sparat, dom här var två av dem. Så snyggt, jag kan inte vänta tills sommaren är här, när jag äntligen får klä mig somrigt med shorts, toppar och klänningar.

"I'm a spring and summer lover. I have never liked the fall and the winter, never. That is the worst part of living in Finland. In Finland, we have a maximum of 3 months summer and maybe 1-2 months spring, the rest is a cold and snowy winter. I always knew that I was born in the wrong country, but because I live here, I must do everything so I can handle our winter. I always dream myself back and forward to the summer. 
Last fall, I looked up different types of summer outfits online. I saved the photos, so that I would remember them to the summer 2016. But when the computer broke down, I thought that I had lost everything, but fortunately not. Today I found all of the photos that I had saved, these here were two of them. So beautiful, I can't wait until summer is here, when I finally get to dress summery with shorts, tops and dresses."

onsdag 2 mars 2016

When the disappointment goes to the next level


Oj, vad besviken jag blev idag när jag besökte min lägenhet och såg att de ännu inte var nära med att vara färdig renoverad. Jag måste få flytta tillbaka snart. Jag var 100% säker på att jag skulle få flytta tillbaka den här helgen, men tyvärr inte. Det enda som var färdigt var väggen. Golvet är ännu inte klar, har fortfarande inte någon inredning, det hänger en massa sladdar från väggen och jag har inte något tak. Så nej, jag får INTE flytta in ännu, men jag får hoppas på nästa helg då istället. Jag får se på det positiva, och det är att, när mitt badrum blir klar så kommer det att bli super snyggt. Jag älskar det redan, fast det är halv klart.

Oh, how disappointed I was today when I visited my apartment and saw that they were not yet close to being done renovated. I need to move back soon. I was 100% sure that I would move back this weekend, but unfortunately not. The only thing that was done was the wall. The floor is not yet complete, I still have no interior, there hangs a bunch of wires from the wall and I have no roof. So no, I can NOT move in yet, I will hope for the next weekend instead. I have to see on the positives, and that is, when my bathroom is completed, it will be super beautiful. I love it already, even though it's half done.

If you want to scream
Idag har varit en väldigt lat dag för mig. Jag börjar klockan 16 idag, så jag bestämde mig för att sova länge. Men eftersom jag vaknade tidigare än jag hade tänkt, så spenderade jag morgonen med att titta på Chicago Fire. En bra start på dagen.
Jag har länge velat köpa ett par snygga och skrikiga byxor, men ännu har det inte blivit av. Man kan just nu se att många mode bloggare och mode medvetna kändisar bär ett par skrikiga byxor nästan dagligen. Och det ser så snyggt ut. Det man bara måste komma ihåg när man bär mönstrade byxor, är att inte bära mönstrat på överkroppen. Bara något enkelt. Jag skulle råda er att bara sätta på er färgerna vit, svart och grå. Om du inte vill se ut som en clown.

"Today has been a very lazy day for me. I start at 4 pm today, so I decided to have a long sleep-in. But since I woke up earlier than I had thought, I spent the morning by watching the Chicago Fire. A good start on this day. 
I have wanted to buy a stylish and garish pants for a long time, but I haven't done it yet. We can see that many fashion bloggers and fashion conscious celebrities are wearing a pair of garish trousers almost daily. And it looks so good. You just have to remember when you are wearing patterned pants, that you can't wear patterned on the upper body. Just something simple. I would advise you to just put on the colours white, black and gray. That is if you don't want to look like a clown."

Get the pants from Zalando