måndag 29 februari 2016

Nothing is easy
En dag färdig, fyra kvar. Men hur skall jag klara det. Jag skall jobba i 10 timmar imorgon och jag vet inte hur jag skall orka det. Den här veckan är en av dom tyngre, men jag skall klara av det.
För några år sen så var hela min familj på höstvandring till Ruka. Vi passade då på att också gå och springa uppför skid backen, som det inte fanns snö på eftersom det bara var i början på hösten. Att gå eller kravla uppför en backe är inte enkelt. Man får kämpa på, svettas och man blir lätt irriterad när man försöker komma upp till toppen. När man väl kom upp, så glömde man allt, hur tungt det var och irritationen. Enda man kan tänka på, är hur bra det känns att klara det, att det man kämpade så hårt för lönade sig till sist. Känslan är helt underbar. Sen så kom glädjen när man sprang ner igen, och visste exakt vad man gjort nyss. Så det enda man skall minnas är att hårt arbete lönar sig till sist och oavsett hur tungt det var, och att man många gånger skulle ha velat ge upp, så ångrar man inte ett dugg.
Så imorgon och alla veckor och år som jag har framför mig, så skall jag tänka på exakt den dagen. Jag är inte var jag vill vara i livet just nu, men jag vet att jag kommer att komma dit, bara jag kämpar på och ger allt jag har. Så låt svetten rinna, låt irritationen komma, gör exakt vad du vill utan att bry dig vad andra tycker, för det sista man skall göra är att ge upp. Man får inget gratis här i livet, man måste bara vara beredd att ge allt man har.

"One day completed, four remain. But how will I make it. I will work for 10 hours tomorrow and I don't know how I will survive that. This week is one of the heavier, but I will make it. 
A few years ago, my whole family went for a fall hiking to Ruka. We took the opportunity to also go and run up on the skiing hill, it was no snow there because it was just the beginning of the fall. To walk or crawl up on a hill is not easy. I had to fight hard, I were sweating and I were easily irritated when I were trying to get to the top. Once I came up, I forget it all, how hard it was, and my irritation. The only thing that I could think about is how good it felt to do it, that fighting so hard paid off at last. The feeling is absolutely wonderful. Then came the joy when I ran down again, and I knew exactly what we had done. So the only thing that I was going to remember is, that hard work pays off in the end and no matter how hard it was, and that I wanted to give up, I would not regret a thing. 
So tomorrow and all the days and years that I have in front of me, I will remember this exact day. I'm not where I want to be in life right now, but I know I will get there, even if I have to struggle and give everything I have. So let the sweat flow, let the irritation come, do exactly what you want without caring what others think, because the last thing you should do is to give up. You will get nothing for free in this life, you just have to be willing to give everything you have."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar