tisdag 1 mars 2016

My first oneSom lovat så får ni några foton från min första photo shoot, eller man kanske inte skall kalla det så, eftersom vi mest bara sprang runt på stranden och fotade när vi tog dom galnaste grimaser och poser som vi hade.
Mina systrar och jag bestämde oss för att köra till Fäboda strand en dag, efter att vi hade varit och firat vår syster som hade fyllt år. På stranden så var det helt tomt, vi såg inte en endaste människa, så det är klart att man passar på att ta galna foton då.
Jag kommer ihåg hur hemskt det var när min syster fotade. Jag var så obekväm, jag visste inte hur jag skulle stå, gå, sitta eller posera. Och det märks tydligt. Men kul var det. Och jag är glad att jag fortsatte med flera photo shoots. För man blev bara bättre med åren.
Jag måste tillägga att alla foton i det här inlägget är taget för flera år sen. Jag är glad att jag inte ser exakt ut så här idag. Det skall vara roligt att se hur jag kommer att se ut när jag är 40 år. Eller kanske inte. För det enda som jag ser nu, att jag kommer att göra när jag fyller 40, är att jag står i ett hörn och vaggar mig själv till sömns. Har definitivt inte ålderskris...

"As promised, you will get some photos from my first photo shoot, or I should probably not call it that, because we mostly just ran around on the beach and took photos when we took the craziest faces and poses that we had. 
My sisters and I decided to drive to Fäboda beach one day, after we had been out celebrating our sister, because it was her birthday. It was completely empty on the beach, we didn't see a single person, so we took the opportunity and took a lot of crazy photos. 
I remember how awful it was when my sister took the photos of me. I was so uncomfortable, I didn't know how to stand, walk, sit or pose. You can probably see that. But it was fun. And I'm glad that i continued by taking more photo shoots over the years. Because the photos just got better. 
I must add that all of the photos in this post is taken several years ago. I'm glad that I don't look exactly like this today. It will be fun to see how I will look when I am 40 years old. Or maybe not. Because the only thing I see now, when I will be 40, is me standing in a corner and rocking myself to sleep. I have definitely not an age crisis..."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar