måndag 21 december 2015

Paradise

Nu är arbetsdagen slut, bara två arbetsdagar till och så får jag ta lite jul ledigt.
Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så drömmer jag om att få besöka vissa ställen i hela världen. Jag har bara varit till Sverige, Norge, Ryssland, Albanien, Israel och två gånger till Mallorca i Spanien. Men dom här ställena på bilderna är några av dom hundra ställen som jag väldigt gärna vill besöka, eller bo i. Jag sätter inte dom i nummerordning, eftersom jag vill till alla ställen lika mycket.

Först ut så har vi London, sedan Thailand, Bora Bora, Dubai, Paris, Los Angeles, Hawaii, New York, Sydney, Milano, och till sist och kanske också minst av dom här platserna så har vi Pittsburgh.
Varför jag vill åka till Pittsburgh av alla ställen, är för att nästa sommar när jag köper min paddleboard, så skulle jag väldigt gärna vilja åka till Pittsburgh och paddla i deras flod, speciellt kvällstid. Ni fattar väl hur härligt det skulle vara.


Now my work day is finally over, just two days left and then I take a little Christmas holiday. 
As I wrote in my previous post, I dream about going to visit some places in the world. I've only been to Sweden, Norway, Russia, Albania, Israel and twice to Mallorca in Spain. But these places in the pictures are some of the hundreds of places that I want to visit very much or live in. I do not put them in numerical order, because I want to go to all the places equally.

First up, we have London, then Thailand, Bora Bora, Dubai, Paris, Los Angeles, Hawaii, New York, Sydney, Milan, and the last one and perhaps the smallest of these places, we have Pittsburgh. 
Why I want to go to Pittsburgh, of all the places in the world, is because next summer when I buy my paddleboard, I would very much like to go to Pittsburgh and paddle in their river, especially in the evening. You probably know how amazing that would be.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar