onsdag 24 februari 2016

ArmyGrönt förknippas oftast till militären, eller armén som kanske många av er säger. Jag har aldrig tyckt om färgen grön, jag tycker att färgen är trist och kläderna ser smutsiga ut. Men jag får väl ändra mig, för de här kläderna är ju väldigt snygga.
När jag var 18 år och vi fick söka till militären eller när killarna tvingades att åka dit, då ville jag också gå. Tanken på att få gå och lära sig en massa saker, saker som hur man skall försvara sitt land, var något som jag ville göra. Men var jag kommer ifrån så är det oftast bara killarna som åker till armén, därför så åkte inte jag. Jag var blyg och osäker då, skulle jag ha haft åtminstone en annan tjej som jag kände och som ville åka, då skulle jag också ha åkt. Jag kan ju fortfarande åka om jag vill, men att åka dit med en massa 18 åringar, ser jag inte som något roligt. Jag skulle ju känna mig som en mamma till dom. Så tyvärr, min chans att få försvara mitt land och oskyldiga människor är tyvärr förbi. Nu får jag istället klä upp mig som en i armén.

Green is often associated with the military, or army that perhaps many of you are saying. I've never liked the color green, I think the color is dull and the clothes look dirty. But I'll have to change my mind, because these clothes are very beautiful. 
When I was 18 and we had to apply for the military or when the guys were forced to go there, then I also wanted to go. The idea to go and learn a lot of things, things like how to defend our country, was something I wanted to do. But where I come from, it's usually just the guys who go to the army, so that's why I didn't go. I was shy and insecure, if I would have had at least one other girl that I knew and who wanted to go, then I also would have gone. I can still go if I want to, but to go there with a bunch of 18 year old boys, I don't think that it would be fun. I would probably feel like a mother to them. So unfortunately, my chance to defend my country and innocent people are sadly gone. So instead, I can dress up like an army person.

Get the playsuit here, jumpsuit here, the first jacket here, the second jacket here, the light green shirt here, the short sleeve shirt here, the many colors of green trousers here, the light green trousers here, the dress here, the skirt here

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar